Bài tập 2 – Niche Site: Phân Tích Cạnh Tranh Của Từ Khóa

bai-tap-2

>> Series bài tập Niche Site:


Phân tích cạnh tranh từ khóa bằng Longtail Pro

longtailpro-minudo

==>Tải Longtail Pro 3.0.39 Platinum Crack dưới đây<==

download now minudo.org

I. Tìm KC của từ khóa chính và phụ:

 • KC của TK chính <=30
 • KC của TK phụ <=33

II. Phân tích cạnh tranh của từ khóa:

1. Đánh giá dựa trên PA (Page Authority) của site trong Top 10:

+PA<=30: Yếu

+30<PA<50: Trung Bình

+PA>50: Mạnh

+Nếu PA = 1 thì tạm tính PA=DA/2

 • Nếu top 10 có 4 trang PA>50 ==> bỏ ngay KW
 • Nếu top 10 có 2-3 trang Pa>50, trong đó có 1-2 trang PA>60 ==> bỏ

2. Đánh giá từ khóa dựa trên Title trong Top 10

 • Nếu có 7-10 trang chứa từ khóa trong Title ==> Khó

3. Đánh giá từ khóa dựa trên JPL trong Top 10

+JPL<=10: Tốt

+JPL>=100: không tốt

 • Nếu có >5 trang có JPL trong khoảng 30-100, còn lại đều <30 ==> Khó
 • Nếu có >3 trang có JPL>100 ==> Khó

4. Đánh giá từ khóa dựa trên site Niche trong Top 10

Niche site thường có DA<30 và SA (Site Age)<3 năm
 • Nếu có >=5 Niche site trong Top 10 ==> Khó
 • Nếu không có Niche nào trong Top ==> Trung bình

5. Đánh giá từ khóa dựa trên site ECM (Ecommerce) trong Top 10

Site Ecommerce như là Amazon, Ebay, Bestbuy… những site thường có Cart
 • Nếu có >=7 trang ECM trong Top 10 ==> Bỏ ngay KW
 • Nếu có <7 trang ECM trong Top 10 ==> Tốt
♥♥♥ Phân tích lần lượt tất cả Keyword chính và keyword phụ thỏa mãn các yếu tố ở trên và lưu lại 1 set keyword hoàn chỉnh trong Excel

==>Tải file Excel Đánh giá Từ khóa dưới đây<==

[sociallocker id=158]

download now minudo.org
[/sociallocker]


>>>Xem video cách mình làm bài tập 2 như thế nào<<<


>> Xem thêm:

23 Comments

 1. howtosell 08/02/2016
  • minudoorg 08/02/2016
   • howtosell 08/02/2016
    • minudoorg 08/02/2016
 2. howtosell 09/02/2016
  • minudoorg 09/02/2016
   • howtosell 09/02/2016
    • minudoorg 09/02/2016
 3. howtosell 10/02/2016
  • minudoorg 10/02/2016
   • howtosell 10/02/2016
 4. John Nguyen 13/02/2016
  • minudoorg 13/02/2016
 5. vunguyen 26/04/2016
  • Mi Nu Đỗ 26/04/2016
   • vunguyen 27/04/2016
    • Mi Nu Đỗ 27/04/2016
 6. Hung 28/08/2016
 7. Zin Nguyễn 15/02/2017
  • Mi Nu Đỗ 16/02/2017

Leave a Reply

Scroll to Top