Minu Blog Archive

Blog đầu tiên

Xin chào các bạn ! Mình là Mi Nu (tên ở nhà) và m cũng thích được gọi bằng tên đó (cho thân mật) hơn là tên cúng cơm. Bài viết này là câu chuyện hành trình trên con đường làm MMO (Make …