minudo.org

Blog Đầu Tiên

Xin chào các bạn ! Mình là Mi Nu (tên ở nhà) và m cũng thích được gọi bằng tên đó (cho thân mật) hơn là tên cúng cơm. Bài viết này là câu chuyện hành trình trên con đường làm MMO (Make money online) của mình. M sẽ cập nhật từng chặng nhật ký …

Blog Đầu Tiên Read More »