Cách sử dụng COUPON: Sau khi chọn được sản phẩm – dịch vụ trong giỏ hàng, nếu có COUPON – Ưu đãi giảm giá, bạn có thể nhập COUPON vào như sau:

Thanh toán bằng “Chuyển khoản ngân hàng nội địa”: Bạn có thể ra ngân hàng chuyển khoản hoặc nếu bạn có Internet Banking thì có thể chuyển khoản online rất nhanh theo thông tin thanh toán đã cho ở hình dưới.

Thanh toán bằng PayPal: Hệ thống sẽ tự quy đổi giá Việt Nam Đồng sang USD (giá quy đổi luôn được cập nhật theo giá thị trường)

Thanh toán bằng Ngân Lượng: Bạn có thể thanh toán qua Ngân Lượng (yêu cầu có Internet Banking)

Sau khi hoàn tất đặt hàng và thanh toán sẽ có Email gửi tới bạn để thông báo và minudo.org sẽ cung cấp sản phẩm – dịch vụ bạn đã mua 1 cách nhanh chóng nhất.

*Nếu sau 24h bạn không thấy minudo.org phản hồi và cung cấp sản phẩm – dịch vụ bạn đã mua thì có thể LIÊN HỆ NGAY với mình.