Hướng Dẫn Tạo Máy Ảo VMWARE Chiến Youtube Reup – Nuôi GA

tao-may-ao-vmware-minudo-bn

Nếu bạn làm Youtube Reup, nuôi GA thì không thể không dùng Máy Ảo. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo Máy Ảo bằng phần mềm VMWARE.

Những công cụ cần có:

1.Soft VMWARE có Crack

2. Bản Window XP Pro

3. Product Key Window XP

4. Firefox Portable

Hướng dẫn cài Máy Ảo chi tiết bằng hình ảnh

  • Sau khi đã hoàn thành cài phần mềm VMWare vào máy rồi, bạn tạo máy ảo bằng VMware như sau:

Copy mã Product Key dán vào  • Nếu tạo máy ảo để tạo kênh chơi Youtube Reup thì chọn RAM 1GB, còn chỉ tạo máy ảo nuôi GA thì set RAM 512MB là đủ rồi.

  • Để 20Gb dung lượng máy ảo cho làm YTB Reup, 10GB nếu nuôi GA

Sau khi hoàn thành cài đặt Window XP thì máy ảo tự động cài đặt tool của VMWare . Nếu nó không tự cài đặt thì bạn làm như sau: bấm vào Reinstall VMware Tools… để nó cài đặt và khởi động lại máy ảo

  • Setup thư mục chia sẻ dữ liệu từ máy thật qua máy ảo:

  • Sau khi Setup xong thư mục chia sẻ dữ liệu, bạn vào My Computer , My Network Places và làm theo sau

Trên đây là toàn bộ quá trình cài đặt máy ảo dùng để chiến Youtube Reup , tạo máy ảo nuôi GA .

Chúc bạn Thành Công !

Leave a Reply

Scroll to Top