1.Bảo Kim & Ngân Lượng: minudo.org@gmail.com

2. PayPal (Rate: 1$ = 23.000 VNĐ): minudo.org@gmail.com

3. Chuyển Khoản Ngân Hàng:

  • Vietcombank: 0561000518078
  • Mã thẻ Vietcombank (chuyển nhận ngay lập tức): 9704366807481252025
  • Chủ tài khoản: Đỗ Lâm Tường Vy 
  • Chi nhánh: Đà Lạt – Lâm Đồng
  • Nội dung chuyển khoản: Gói dịch vụ bạn mua