1. Ngân Lượng: minudo.org@gmail.com

2. PayPal (Rate: 1$ = 23.500 VNĐ): minudommo@gmail.com

3. Chuyển Khoản Ngân Hàng:

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
  • Số tài khoản Techcombank: 190 3357 1168 010
  • Chủ tài khoản: ĐỖ LÂM TƯỜNG VY
  • Chi nhánh: Đà Lạt – Lâm Đồng

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
  • Số tài khoản Vietcombank: 0561 000 518 078
  • Chủ tài khoản:  ĐỖ LÂM TƯỜNG VY
  • Chi nhánh: Đà Lạt – Lâm Đồng
  • Số thẻ Vietcombank (*dùng để chuyển nhận ngay lập tức): 9704366807481252025


➡ XEM REVIEW CỦA KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MINUDO.ORG: Tổng hợp các hóa đơn và review của khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại minudo.org.

➡ GỬI GÓP Ý CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ MMO TỪ MINUDO.ORG: Chúng tôi trân trọng từng góp ý của bạn. Dịch vụ sẽ cố gắng cải thiện và phục vụ Khách Hàng ngày một tốt hơn nữa.