Chuyển Khoản Ngân Hàng:

  • Vietcombank: 0561000518078 
  • Chủ tài khoản: Đỗ Lâm Tường Vy 
  • Chi nhánh: Lâm Đồng
  • Nội dung: Gói dịch vụ bạn mua