1. Ngân Lượng: minudo.org@gmail.com

2. PayPal (Rate: 1$ = 23.000 VNĐ): minudommo@gmail.com

3. Chuyển Khoản Ngân Hàng:

  • Số tài khoản Vietcombank: 0561000518078
  • Chủ tài khoản: DO LAM TUONG VY
  • Chi nhánh: Đà Lạt – Lâm Đồng
  • Nội dung chuyển khoản: Gói dịch vụ bạn mua
  • Số thẻ Vietcombank (*dùng để chuyển nhận ngay lập tức): 9704366807481252025