1.Bảo Kim & Ngân Lượng: minudo.org@gmail.com

2. PayPal (Rate: 1$ = 23.000 vnđ): minudo.org@gmail.com

3. Chuyển Khoản Ngân Hàng:

  • Vietcombank: 0561000518078 
  • Chủ tài khoản: Đỗ Lâm Tường Vy 
  • Chi nhánh: Lâm Đồng
  • Nội dung chuyển khoản: Gói dịch vụ bạn mua